Seznam chalup

Expozice

Jako první byl v roce 2000 přenesen dům čp. 4 z Obděnic u Petrovic. Bezpochyby velmi neobvyklým a hodnotným počinem z hlediska zachování co největšího podílu autentických konstrukcí objektu se stalo...
V roubeném špýcharu z Počepic je instalována výstava představující  některé vybrané typy nářadí a náčiní spojené se zpracováním a úschovou obilovin a mouky.
Roku 2001 získalo Hornické muzeum Příbram složené zařízení vodní pily (katru). Pochází původně z obce Dolní Sloupnice. Jde o unikátní stroj z druhé poloviny 19. století, s vodorovným řezným listem,...
Roku 2003 byl stavebně dokončen celoroubený dům z Arnoštovic u Votic čp. 3, roubený dvouprostorový špýchar od usedlosti čp. 1 v Ratiboři u Chyšek a na kamenný sokl z roku 1880 byl osazen nový železný...
Roku 2003 byl stavebně dokončen  roubený dvouprostorový špýchar od usedlosti čp. 1 v Ratiboři u Chyše.
Roku 2004 byl  postaven opravený sloupový holubník z osady Pojezdec u Kosovy Hory.    
V letech 2004 až 2005 došlo k rozebrání, transferu a znovupostavení roubeného domu čp. 10 z Mašova u Petrovic, který je ve světnici na trámu datován rokem 1739. Jeho černá kuchyně s klenbou a...
V roce 2005 byla znovupostavena dřevěná kolna pro vozy pocházející od usedlosti čp. 3 z Arnoštovic na Voticku.
Ve včelíně ze Sedlčan je umístěna malá včelařská expozice, kterou v roce 2006 obohatilo 12 restaurovaných úlů získaných z obce Rovina u Počepic.
Jubilejní desátá stavba ve skanzenu, víceprostorový špýchar z Olbramovic-Městečka čp. 1, byla dokončena v závěru roku 2007.
Vodní mlýn z Radešic zvaný Jedličkův, původně stojící na přítoku Vavrovského potoka, datovaný letopočtem 1722 vytesaným na jednom z trámů, je vybaven interiérovou instalací bydlení a hospodaření...
Stodola z Mašova, pocházející přibližně z roku 1670 (zatím nejstarší objekt muzea) slouží návštěvníkům jako zcela nový vstupní prostor do areálu skanzenu, s pokladnou a prodejnou upomínkových...
Roubený obytný dům čp. 8 z Jíví datovaný do konce 18. století přenesený do areálu skanzenu v letech 2009 - 2010.   V roce 2012 byl dům zpřístupněn veřejnosti -  v jeho světnici vznikla...
Rozměrný seník z Brd, zaznamenaný k roku 1830 jako součást rozsáhlého lučního hospodářství uprostřed brdských lesů na rožmitálském panství v majetku Arcibiskupství pražského, se stane otevřeným...
V závěru roku 2011 byla dokončena stavba roubené polygonální stodoly transferované z usedlosti čp. 8 v Podolí u Vojkova. Se svou datací 1662 je jednou z nejstarších dochovaných u nás.


 

www.sedlcanskemnakole.cz

  

 

    

TOPlist

Kontakt

Turistické informační centrum Vysoký Chlumec Vysoký Chlumec, č.p. 14
262 52 Vysoký Chlumec
+420 318 865 574
www.vysokychlumec.eu
mestys@vysokychlumec.eu